“Wat een beleving om op de wereld te komen met een gave die zich gedurende jaren steeds meer openbaarde en mij ontwikkelde. Deze gave zet ik in om mensen te ondersteunen en te begeleiden in een healing proces.”